Webwinkel Matthias · 27. januari 2018
Mijn naam is Wim Planting, bestuurslid van Stichting Matthias. Het ligt in mijn bedoeling hier regelmatig een product aan te prijzen. Er is namelijk veel tijd gespendeerd in verschillende producten door vrijwilligers. De opbrengst komt geheel ten goede aan de doelstelling van Stichting Matthias.