De Webwinkel wordt geheel beheerd door vrijwilligers. De inkomsten en uitgaven wordt door Stichting Matthias beheerd.

De inkomsten zijn bedoeld voor doelstelling van Stichting Matthias.

 

De stichting heeft een nieuwsbrief waar je vrijblijvend op kan abonneren zonder kosten. 

https://www.stichting-matthias.nl/nieuwsbrief/