Webwinkel van Stichting Matthias

Over ons

Wij zijn vrijwilligers van Stichting Matthias.

 

Wat we doen

Voor de website maken wij artikelen die verkocht kunnen worden. De inkomsten daaruit gaan geheel naar de doelstelling van Stichting Matthias.

Contact

Voor vragen over de artikelen in de verkoop, kan je contact op nemen met e-mail: administratie@webwinkel-matthias.eu

 


Dit is waar wij om geven


a.  Het beheren en in stand houden van één of meer onderkomen(s) ten behoeve van het begeleid zelfstandig wonen van verstandelijk begaafde (jonge) mensen met een autistische stoornis;

b.  het ondersteunen van inhuren van zorg voor de bewoners van de in beheer zijnde onderkomen(s) en

c.  voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wij hopen met de verkoop van onze artikelen een steentje bij te dagen om de doelstelling te blijven handhaven door de jaren heen.