De Webwinkel wordt geheel beheerd door vrijwilligers. De inkomsten en uitgaven wordt door Stichting Matthias beheerd.

De inkomsten zijn bedoeld voor doelstelling van Stichting Matthias.

 

De stichting heeft een nieuwsbrief waar je vrijblijvend op kan abonneren zonder kosten. 

https://www.stichting-matthias.nl/nieuwsbrief/

Stichting Matthias is een onafhankelijke stichting, welke een bijdrage levert in de huisvesting met begeleiding op maat voor normaal begaafde jong volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. De stichting heeft het welzijn van haar bewoners voor ogen.

 

Voor meer informatie zie haar website, stichting-matthias.nl